DoubleClick

DoubleClick

Poznaj wpływ i efekty twojej reklamy przy pomocy zaufanych narzędzi do pomiaru efektywności. Popraw efekty twoich kampanii bazując na bieżących informacjach. Zyskaj dostęp do najszerszej sieci reklamowej desktop i mobile.

System Double Click

Google Analytics oferuje wiele możliwości analizy kampanii, jednak są to analizy post click, natomiast, to co działo się przed kliknięciem np. ile razy użytkownik zobaczył daną reklamę, pozostaje w GA kompletnie niewidoczne.

Dzięki centralizacji kampanii w ramach DoubleClick Campaign Managera będziemy mogli analizować nie tylko interakcje w postaci klików, ale również interakcje w postaci odsłon.

W skład platformy DDM, wchodzą narzędzia umożliwiające zarządzaniem kampaniami reklamowymi, w formatach (display, ppc oraz rich media):

  • DoubleClick Campaign Manager (DCM)
  • DoubleClick Search (DS)
  • DoubleClick Bid Manager (DBM)
  • DoubleClick Studio

dc


DoubleClick Campaign Manager (DCM)

Centralna część platformy, w której koordynujemy całość naszych działań marketingowych, typu Display. W ramach DCM-a tworzymy reklamodawcę, kampanie oraz poszczególne reklamy.

Tutaj również tworzymy listy remarketingowe, ustawiamy parametry kampanii jak np. czas trwania, użyte kreacje oraz planujemy jak dane reklamy mają się wyświetlać, ustawiając np. targetowanie geograficzne.

Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów kampanii generujemy kody, które wysyłamy do wydawcy, aby umieścił je na stronie.


DoubleClick Search (DS)

Ta część platformy DDM służy do tworzenia i zarządzania kampaniami w wyszukiwarkach. Narzędzie wygląda analogicznie do tego w Google Adwords, jednak dodatkowo możemy w ramach jednej platformy zarządzać kampaniami w innych wyszukiwarkach, oraz importować i synchronizować kampanie z Google AdWords, Microsoft adCenter oraz Yahoo Search Marketing.


DoubleClick Bid Manager (DBM)

DBM umożliwia zakup powierzchni reklamowych, w których będziemy publikować reklamy display oraz rich media skonfigurowane w ramach kampanii w DCM.

Reklamodawca może kupować powierzchnie reklamowe wystawione przez wydawców w systemie aukcyjnym, gdzie cena ustalana jest dynamicznie w zależności od popytu. Istnieje również możliwość zakupu powierzchni bezpośrednio od wydawcy jednak zakup za stałą stawkę jest na razie mało popularny i stanowi drugorzędną opcję.


DoubleClick Studio

DoubleClick Studio to narzędzie za pomocą którego agencje kreatywne przygotowujące kreacje mogą dodawać swoje prace bezpośrednio do DCM, a dzięki temu oszczędzić czas na przekazywanie materiałów graficznych do zarządzających kampanią, usprawnić proces komunikacji (przekazywanie uwag) oraz zarzadzanie różnymi wersjami poszczególnych reklam.


Korzyści dla naszych Klientów?

Dzięki wdrożeniu systemu Double Click, zapewniamy naszym klientom dostęp do najnowszych rozwiązań i strategii, które mają na celu zwiększyć efektywność, jednocześnie zmniejszając koszty dotychczas prowadzonych kampanii reklamowych w internecie.